Careers

EyeQ Tech tuyển dụng 2023

Tuyển liên tục đến 31/12/2023 (click để tìm hiểu thêm)

AI engineer interns (để trở thành kỹ sư chính thức)
– Thời gian: 3 – 6 tháng, tùy kinh nghiệm khi bắt đầu
– Trách nhiệm: đọc paper, cài đặt, cải tiến.
– Yêu cầu:
+ Nắm vững các kiến thức trong sách “Machine Learning Cơ Bản (link)” (Tác giả Vũ Hữu Tiệp), cụ thể các chương ( II. Chương 5 đến Chương 10), (IV. Chương 12 đến Chương 16).
+ Nắm vững cấu trúc dữ liệu: linked list, array, stack, hash table, tree, biết viết code cài đặt (không sử dụng thư viện có sẵn).
+ Kiến thức căn bản về thuật toán: hiểu độ phức tạp (big O), biết viết code cài đặt
+ Thông thạo Python
+ Tiếng Anh đọc hiểu không là rào cản.
– Lương: 3 – 6 triệu/tháng (tùy khả năng), thưởng: 40 – 200 triệu/project (tùy đóng góp).
– Quyền lợi: được đăng ký khóa học tùy thích, company’s trip 2 lần/năm (xem thêm)
– Gửi CV về:

Full-stack web interns (để trở thành kỹ sư chính thức)
– Thời gian: 3 – 6 tháng, tùy kinh nghiệm khi bắt đầu
– Trách nhiệm: làm sản phẩm cho người dùng cuối.
– Yêu cầu:
+ Thông thạo HTML, CSS, NodeJs, ReactJs
+ Nắm vững cấu trúc dữ liệu: linked list, array, stack, hash table, tree, biết viết code cài đặt (không sử dụng thư viện có sẵn).
+ Kiến thức căn bản về thuật toán: hiểu độ phức tạp (big O), biết viết code cài đặt
+ Tiếng Anh đọc hiểu không là rào cản.
– Lương: 3 – 6 triệu/tháng (tùy khả năng), thưởng: 40 – 200 triệu/project (tùy đóng góp).
– Quyền lợi: được đăng ký khóa học tùy thích, company’s trip 2 lần/năm (xem thêm), được trải nghiệm làm sản phẩm cho người dùng (khác với làm outsource)
– Gửi CV về:

Dot Net intern (để trở thành kỹ sư chính thức)
– Thời gian: 3 – 6 tháng, tùy kinh nghiệm khi bắt đầu
– Trách nhiệm: làm sản phẩm cho người dùng cuối trên nền Windows
– Yêu cầu:
+ Thông thạo Object-Oriented Programming (OOP).
+ Không bắt buộc, nhưng có là lợi thế: đã làm các mô hình MVC, MVVM.
+ Nắm vững cấu trúc dữ liệu: linked list, array, stack, hash table, tree, biết viết code cài đặt (không sử dụng thư viện có sẵn).
+ Kiến thức căn bản về thuật toán: hiểu độ phức tạp (big O), biết viết code cài đặt
+ Tiếng Anh đọc hiểu không là rào cản.
– Lương: 3 – 6 triệu/tháng (tùy khả năng), thưởng: 40 – 200 triệu/project (tùy đóng góp).
– Quyền lợi: được đăng ký khóa học tùy thích, company’s trip 2 lần/năm (xem thêm), được trải nghiệm làm sản phẩm cho người dùng (khác với làm outsource)
– Gửi CV về:

01/01/21

REQUEST FOR DEMO
QUICK LINKS

STAY CONNECTED

028 7108 8680 (Hotline)
Room 903, 9th Floor, Diamond Plaza Building, 34 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam