Careers

EyeQ Tech tuyển dụng 2022

Tuyển liên tục đến 31/12/2022 (click để tìm hiểu thêm)

AI engineer interns (để trở thành kỹ sư chính thức)
– Thời gian: 3 – 6 tháng, tùy kinh nghiệm khi bắt đầu
– Trách nhiệm: đọc paper, cài đặt, cải tiến.
– Yêu cầu:
+ Nắm vững các kiến thức trong sách “Machine Learning Cơ Bản (link)” (Tác giả Vũ Hữu Tiệp), cụ thể các chương ( II. Chương 5 đến Chương 10), (IV. Chương 12 đến Chương 16).
+ Nắm vững cấu trúc dữ liệu: linked list, array, stack, hash table, tree, biết viết code cài đặt (không sử dụng thư viện có sẵn).
+ Kiến thức căn bản về thuật toán: hiểu độ phức tạp (big O), biết viết code cài đặt
+ Thông thạo Python
+ Tiếng Anh đọc hiểu không là rào cản.
– Lương: 3 – 6 triệu/tháng (tùy khả năng), thưởng: 40 – 200 triệu/project (tùy đóng góp).
– Quyền lợi: được đăng ký khóa học tùy thích, company’s trip 2 lần/năm (xem thêm)
– Gửi CV về: recruit {at} eyeq {dot} tech

Full-stack web interns (để trở thành kỹ sư chính thức)
– Thời gian: 3 – 6 tháng, tùy kinh nghiệm khi bắt đầu
– Trách nhiệm: làm sản phẩm cho người dùng cuối.
– Yêu cầu:
+ Thông thạo HTML, CSS, NodeJs, ReactJs
+ Nắm vững cấu trúc dữ liệu: linked list, array, stack, hash table, tree, biết viết code cài đặt (không sử dụng thư viện có sẵn).
+ Kiến thức căn bản về thuật toán: hiểu độ phức tạp (big O), biết viết code cài đặt
+ Tiếng Anh đọc hiểu không là rào cản.
– Lương: 3 – 6 triệu/tháng (tùy khả năng), thưởng: 40 – 200 triệu/project (tùy đóng góp).
– Quyền lợi: được đăng ký khóa học tùy thích, company’s trip 2 lần/năm (xem thêm), được trải nghiệm làm sản phẩm cho người dùng (khác với làm outsource)
– Gửi CV về: recruit {at} eyeq {dot} tech

Dot Net intern (để trở thành kỹ sư chính thức)
– Thời gian: 3 – 6 tháng, tùy kinh nghiệm khi bắt đầu
– Trách nhiệm: làm sản phẩm cho người dùng cuối trên nền Windows
– Yêu cầu:
+ Thông thạo Object-Oriented Programming (OOP).
+ Không bắt buộc, nhưng có là lợi thế: đã làm các mô hình MVC, MVVM.
+ Nắm vững cấu trúc dữ liệu: linked list, array, stack, hash table, tree, biết viết code cài đặt (không sử dụng thư viện có sẵn).
+ Kiến thức căn bản về thuật toán: hiểu độ phức tạp (big O), biết viết code cài đặt
+ Tiếng Anh đọc hiểu không là rào cản.
– Lương: 3 – 6 triệu/tháng (tùy khả năng), thưởng: 40 – 200 triệu/project (tùy đóng góp).
– Quyền lợi: được đăng ký khóa học tùy thích, company’s trip 2 lần/năm (xem thêm), được trải nghiệm làm sản phẩm cho người dùng (khác với làm outsource)
– Gửi CV về: recruit {at} eyeq {dot} tech

01/01/21

REQUEST FOR DEMO
QUICK LINKS

STAY CONNECTED

0901550045 ( Hotline )
38 Truong Quoc Dung street, Phu Nhuan district, Ho Chi Minh City, Vietnam